25.9.2010  Trnavský skúškový špeciál

 

Little Lucien Naky + Ľubica Kremserová - súčet 3. skúšok  SA2 - 1. miesto

 

Elton Black Mi-Ja-Box + Zuzana Suchoňová - súčet 3. skúšok MA1 - 1. miesto

 

Elton Black Mi-Ja-Box

Elton Black Mi-Ja-Box

Elton Black Mi-Ja-Box

 

Little Lucien Naky

Little Lucien Naky

Little Lucien Naky