9.-10.7. Prázdninové derby 2011

 

 9.7. Theila Elegance Mar-Len Kandík - skúška SA1 - 2. miesto

        Bussy Bee Prague Haley - skúška SA2 - 3 .miesto

 

10.7. Theila Elegance Mar-Len Kandík - skúška SA 1 - 1. miesto

 

 9.7. Theila Elegance Mar-Len Kandík - skúška SA1 - 2. miesto

 

10.7. Theila Elegance Mar-Len Kandík - skúška SA 1 - 1. miesto

 

10.7. Theila Elegance Mar-Len Kandík - skúška SA 1 - 1. miesto