2.- 3.8. 2008 PRÁZDNINOVÉ DERBY BLATNÉ

 

Sobota, 2. august:

Little Lucien Naky - Skúška SA1 - DIS

Agility open - 4 miesto

Agility jumping - 9. miesto

 

Félix Hacaj - Skúška SA2 - 3. miesto

Agility open - 2. miesto

Agility jumping - 5. miesto

 

Nedeža, 3. august:

Little Lucien Naky - Skúška SA1 - 1. miesto

 

Félix Hacaj - Skúška SA2 - 3. miesto

Agility open - 10. miesto

Agility jumping - 5. miesto

Súčet behov - 3.miesto