15.- 16.5. DUNAJSKÝ POHÁR BRATISLAVA

 

15.5. Busy Bee Prague Haley + Kremserová Kristína - skúška SA1  1.miesto, agility Jumping 1.miesto

16.5.Busy Bee Prague Haley + Kremserová Kristína  - open agility 5.miesto, agility Jumping 1.miesto