26.8. 2007 - PRÁZDNINOVÉ DERBY BLATNÉ

 

Félix Hacaj - SA2 skúška  - 3.miesto

Félix Hacaj - Hry - 3.miesto 

Elton Black Mi-Ja-Box - MA1 skúška - 3. miesto

 

Félix Hacaj - Hry - 3.miesto

Félix Hacaj - Hry - 3.miesto

Elton Black Mi-Ja-Box - MA1 skúška - 3. miesto